Wednesday, December 15, 2010

Saturday, November 27, 2010

Thursday, November 18, 2010

Wednesday, November 17, 2010

Monday, November 15, 2010

Thursday, November 11, 2010

Tuesday, November 9, 2010

Monday, November 1, 2010

Saturday, October 9, 2010

Wood Carvings

It was my Dream to buy a Diwan Coat to My New home.If there is nice Designs We have to pay much more money.So I got a Deal with the seller.He agreed to give me the frame and I can Design it .I finished it and gave back to him.Now I am Excited to see my Dream coming real.

Thursday, August 5, 2010

Saturday, July 31, 2010

ശില്പങ്ങള്‍


ഞങ്ങടെ നാട്ടില്‍ ഒരു വെളിച്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു.മാംസം തീരയില്ലാത്ത, നീണ്ട മൂക്കുള്ള , കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുള്ള ഒരു സുന്ദരന്‍ വെളിച്ചപ്പാട്..ആഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ വീട്ടില്‍ വന്നു കെടുതികള്‍ ഉഴിഞ്ഞു ,രോഗശാന്തി വരുത്തി , അനുഗ്രഹം നല്‍കി പോകുന്ന വെളിച്ചപ്പാട്....എന്റെ അന്ടിബൈഒടിക് ആയിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്ടെ നേര് .

ലൈഫ്

ജീവിതം ശക്തമാണ് ...ചിലപ്പോള്‍ ..

Once in a traffic

Banglow

Alone...

Friday, June 18, 2010